Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 09 Qershor 1438    Hızır: 48
23 DHIL KADE 1443

22
QERSHOR
2022
E Mërkurë

Dita 173. e vitit, Ditët e Mbetura : 192
Muaji 6., 30 Ditë, Java 25.
Zgjatja e Dites 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

∞ Asnjë baba nuk mund ti japë fëmijës së tij ndonjë gjë më të mirë sesa edukata. Hadithi sherif