Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 23 Korrik 1438    Hızır: 92
7 MUHARREM 1444

5
GUSHT
2022
E Xhuma

Dita 217. e vitit, Ditët e Mbetura : 148
Muaji 8., 31 Ditë, Java 31.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

∞ Uria ka krijuar pjesën më të madhe të njerëzve gjenijalë. Karlajli