Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 24 Korrik 1438    Hızır: 93
8 MUHARREM 1444

6
GUSHT
2022
E Shtunë

Dita 218. e vitit, Ditët e Mbetura : 147
Muaji 8., 31 Ditë, Java 31.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

∞ Allahu i do shuma ata që arrijnë ta mposhtin inatin kur janë të nevrkosur dhe sillen me butësi. Hadithi sherif

NESER ESHTE NATA E HASHURES