Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 04 Gusht 1438    Hızır: 104
19 MUHARREM 1444

17
GUSHT
2022
E Mërkurë

Dita 229. e vitit, Ditët e Mbetura : 136
Muaji 8., 31 Ditë, Java 33.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

∞ Allahu ashtu si ua ka bërë farz namazin, agjërimin dhe zekatin, ua ka bërë farz edhe të doni Ebu Bekrin, Omerin, Osmanin ddhe Aliun. Hadithi sherif