Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 05 Shtator 1439    Hızır: 136
3 REBIUL EVVEL 1445

18
SHTATOR
2023
E Hënë

Dita 261. e vitit, Ditët e Mbetura : 104
Muaji 9., 30 Ditë, Java 38.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Ummeti im do të shoh shumë të këqija nga njerëzit e fesë. Hadithi sherif