Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 22 Prill 1437    Nëntor: 179
23 RAMAZAN 1442

5
MAJ
2021
E Mërkurë

Dita 125. e vitit, Ditët e Mbetura : 240
Muaji 5., 31 Ditë, Java 18.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Të gjithë ju jeni si çobanët e një kopeje. Jeni përgjegjës për ata njerëz që keni nën vete. Hadithi sherif