Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 01 Shtator 1437    Hızır: 132
7 SAFER 1443

14
SHTATOR
2021
E Martë

Dita 257. e vitit, Ditët e Mbetura : 108
Muaji 9., 30 Ditë, Java 37.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Allahu nuk ka krijuar shërim për ju tek ata gjëra që janë haram. Hadithi sherif