Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 02 Shtator 1437    Hızır: 133
8 SAFER 1443

15
SHTATOR
2021
E Mërkurë

Dita 258. e vitit, Ditët e Mbetura : 107
Muaji 9., 30 Ditë, Java 37.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Mos i frikësoni besimtarët. Të frikësosh besimtarët padyshim që është padrejtësi. Hadithi sherif