Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 08 Shtator 1437    Hızır: 139
14 SAFER 1443

21
SHTATOR
2021
E Martë

Dita 264. e vitit, Ditët e Mbetura : 101
Muaji 9., 30 Ditë, Java 38.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Vizitojini të sëmurët dhe shoqëroni xhenazetë, kjo ju bën të kujtoni ahiretin. Hadithi sherif