Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 09 Shtator 1437    Hızır: 140
15 SAFER 1443

22
SHTATOR
2021
E Mërkurë

Dita 265. e vitit, Ditët e Mbetura : 100
Muaji 9., 30 Ditë, Java 38.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Dituria që i mbahet fshehtë të tjerëve nuk është hallall. Hadithi sherif