Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 14 Shtator 1437    Hızır: 145
20 SAFER 1443

27
SHTATOR
2021
E Hënë

Dita 270. e vitit, Ditët e Mbetura : 95
Muaji 9., 30 Ditë, Java 39.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Kush dëshiron që t'i shtohet rrisku dhe që t'i zgjatet jeta, të vizitojë të afërmit dhe t'u bëjë mirë atyre. Hadithi sherif