Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 15 Shtator 1437    Hızır: 146
21 SAFER 1443

28
SHTATOR
2021
E Martë

Dita 271. e vitit, Ditët e Mbetura : 94
Muaji 9., 30 Ditë, Java 39.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Kujt nuk i vjen keq për veten e tij, nuk ka mundësi ti vijë keq për dikë tjetër. Sufjan Sevri (Rrahmetullahi alejh)