Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 30 Shtator 1437    Hızır: 161
7 REBIUL EVVEL 1443

13
TETOR
2021
E Mërkurë

Dita 286. e vitit, Ditët e Mbetura : 79
Muaji 10., 31 Ditë, Java 41.
-

Fjalët e mira janë sadaka. Hadithi sherif