Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 02 Tetor 1437    Hızır: 163
9 REBIUL EVVEL 1443

15
TETOR
2021
E Xhuma

Dita 288. e vitit, Ditët e Mbetura : 77
Muaji 10., 31 Ditë, Java 41.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Secili nga ju të mundohet të gjejë një grua me zemër falenderuese, me gjuhë që përmend Allahun dhe me besim që të ndihmon në punët e ahiretit. Hadithi sherif