Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 10 Tetor 1437    Hızır: 171
17 REBIUL EVVEL 1443

23
TETOR
2021
E Shtunë

Dita 296. e vitit, Ditët e Mbetura : 69
Muaji 10., 31 Ditë, Java 42.
Shkurtimi I Ditës 4 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Të lavdërosh veten e bën njeriun qorr dhe shurdh. Nuk i sheh gabimet dhe mangësitë e veta, nuk i dëgjon fjalët e drejta dhe këshillat që i bëhen. Hadithi sherif