Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 07 Janar 1437    Nëntor: 74
17 XHEMAZIJEL AHIR 1443

20
JANAR
2022
E Enjte

Dita 20. e vitit, Ditët e Mbetura : 345
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Allahu xh. sh. nuk ua ka krijuar juve shifan (shërimin) në gjërat e ndaluara. Hadithi sherif