Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 09 Janar 1437    Nëntor: 76
19 XHEMAZIJEL AHIR 1443

22
JANAR
2022
E Shtunë

Dita 22. e vitit, Ditët e Mbetura : 343
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Përgatituni në këtë botë në bazë të vendit se ku dëshironi të shkoni në ditën e kijametit. Omer bin Abdulaziz (Rrahmetullahi alejh)