Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 06 Gusht 1438    Hızır: 106
21 MUHARREM 1444

19
GUSHT
2022
E Xhuma

Dita 231. e vitit, Ditët e Mbetura : 134
Muaji 8., 31 Ditë, Java 33.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

∞ Të bësh një farz në kohën e caktuar ka më shumë vlerë sesa të bësh 1000 vjet ibadet nafile. Imam Rrabbani (Rrahmetullahi alejh)