Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 07 Mars 1439    Nëntor: 133
28 SHABAN 1444

20
MARS
2023
E Hënë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 79. e vitit, Ditët e Mbetura : 286
Muaji 3., 31 Ditë, Java 12.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Prej dy shokëve më i miri tek Allahu, është ai që dëshiron mirësinë për shokun e tij. Hadithi sherif