Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 01 Gusht 1434    Hızır: 101
3 DHIL HIXHE 1439

14
GUSHT
2018
E Martë

Dita 226. e vitit, Ditët e Mbetura : 139
Muaji 8., 31 Ditë, Java 33.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

N.q.s nuk je zemërmirë, i humbet vlera mallit. Nëse nuk e mban fjalën e dhënë i humbet vlera shoqërisë. Ahmed bin Kajs (Rrahmetullahi alejh)