Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 06 Prill 1435    Nëntor: 163
14 SHABAN 1440

19
PRILL
2019
E Xhuma

KOHET E AGJERIMIT
Dita 109. e vitit, Ditët e Mbetura : 256
Muaji 4., 30 Ditë, Java 16.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ai që e njeh më mirë Allahun dhe që frikësohet më shumë prej Tij, jam unë. Hadithi sherif

SOT ESHTE NATA E MIRE BERAAT