Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 31 Tetor 1434    Nëntor: 6
5 REBIUL EVVEL 1440

13
NENTOR
2018
E Martë

Dita 317. e vitit, Ditët e Mbetura : 48
Muaji 11., 30 Ditë, Java 46.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Ata që dëshirojnë të mësojnë diç, kurrë s’janë të papunë. Monteskije