Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 30 Nëntor 1433    Nëntor: 36
24 REBIUL EVVEL 1439

13
DHJETOR
2017
E Mërkurë

Dita 347. e vitit, Ditët e Mbetura : 18
Muaji 12., 31 Ditë, Java 50.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Nëse dëshiron të njohësh vlerën e parasë, atëhere huazoje nga ndonjëri. Franklini