Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 13 Maj 1433    Hızır: 21
30 SHABAN 1438

26
MAJ
2017
E Xhuma

KOHET E AGJERIMIT
Dita 146. e vitit, Ditët e Mbetura : 219
Muaji 5., 31 Ditë, Java 21.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Nuk ka errësirë tjetër nga padituria. Sheksepiri

NESER ESHTE DITA E PARE E RAMAZANIT