Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 16 Nëntor 1437    Nëntor: 22
24 REBIUL AHIR 1443

29
NENTOR
2021
E Hënë

Dita 333. e vitit, Ditët e Mbetura : 32
Muaji 11., 30 Ditë, Java 48.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Adhurimi(ibadeti) më i vlerëshëm dhe më i vyeshëm është të mësosh fikh dhe atë t’ia mësosh dikujt tjetër. Hadithi sherif