Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 08 Shtator 1436    Hızır: 139
4 SAFER 1442

21
SHTATOR
2020
E Hënë

Dita 265. e vitit, Ditët e Mbetura : 101
Muaji 9., 30 Ditë, Java 39.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Atij i cili për kënaqësinë e Allahut xh. sh. ndërton një xhami, në Xhennet i ipet një pallatë. Hadithi sherif