Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 14 Shkurt 1432    Nëntor: 112
30 XHEMAZIJEL EVVEL 1438

27
SHKURT
2017
E Hënë

Dita 58. e vitit, Ditët e Mbetura : 307
Muaji 2., 28 Ditë, Java 09.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Gjuha duhet të flasë fjalë të bukura dhe të mira, ndërsa mendja duhet të mendojë me pjekuri. Imam Taki (Rrahmetullahi alejh)