Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 03 Korrik 1434    Hızır: 72
3 DHIL KADE 1439

16
KORRIK
2018
E Hënë

Dita 197. e vitit, Ditët e Mbetura : 168
Muaji 7., 31 Ditë, Java 29.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Askush në botë nuk është më i fortë se njeriu që di. Fale e Urtë Japoneze