Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 05 Nëntor 1435    Nëntor: 11
21 REBIUL EVVEL 1441

18
NENTOR
2019
E Hënë

Dita 322. e vitit, Ditët e Mbetura : 43
Muaji 11., 30 Ditë, Java 47.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Në ditën e këjametit nuk do të mëshirohet as të dhimbset, ai i cili e shet pasurin duke u betuar në të që të pëlqehet. Hadithi sherif