Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 10 Tetor 1433    Hızır: 171
3 SAFER 1439

23
TETOR
2017
E Hënë

Dita 296. e vitit, Ditët e Mbetura : 69
Muaji 10., 31 Ditë, Java 43.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Çdo gjë mbështetet për një shtyllë. Shtylla e temelit të fesë është dituria e fikhut. Hadithi sherif