Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 06 Qershor 1440    Hızır: 45
13 DHIL HIXHE 1445

19
QERSHOR
2024
E Mërkurë

Dita 171. e vitit, Ditët e Mbetura : 195
Muaji 6., 30 Ditë, Java 25.
Zgjatja e Dites 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

N.q.s një njeri nevrikoset, të ulet. Nëse nuk i kalon inati duke u ulur, të shtrihet!. Hadithi sherif

SOT ESHTE DITA E KATERT E KURBAN BAJRAMIT