Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 16 Shtator 1432    Hızır: 147
27 DHIL HIXHE 1437

29
SHTATOR
2016
E Enjte

Dita 273. e vitit, Ditët e Mbetura : 93
Muaji 9., 30 Ditë, Java 39.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Dy gjëra, i dëshironi por nuk i gjeni dot. Këto janë lumturia dhe rehatija dhe gjenden vetëm në Xhennet. Ebu Turab Nehshebi (Rrahmetullahi alejh)