Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 16 Mars 1433    Nëntor: 142
1 REXHEP 1438

29
MARS
2017
E Mërkurë

Dita 88. e vitit, Ditët e Mbetura : 277
Muaji 3., 31 Ditë, Java 13.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Varfëria, është të falenderosh për gjendjen në të cilën ndodhesh dhe ti fshehësh nevojat pa iu ankuar njeriu. Ibrahim Havas (Rrahmetullahi alejh)

SOT ESHTE FILLIMI I TRE MUAJVE