Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 05 Shkurt 1433    Nëntor: 103
2 XHEMAZIJEL AHIR 1439

18
SHKURT
2018
E Djelë

Dita 49. e vitit, Ditët e Mbetura : 316
Muaji 2., 28 Ditë, Java 07.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Allahu çdo ditë të Premte liron 600.000 njerëz nga Xhehennemi. Të gjithë keto e meritojnë Xhehennemin, por nxirren që aty në sajë të mirësisë së ditës së Premte.
Hadithi sherif