Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 08 Tetor 1435    Hızır: 169
22 SAFER 1441

21
TETOR
2019
E Hënë
deneme

Dita 294. e vitit, Ditët e Mbetura : 71
Muaji 10., 31 Ditë, Java 43.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Kush bën hatme Kur’anin fisnik, pranohet lutja e tij. Hadithi sherif