Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1394    Rûmî: 11 Gusht 1432    Hızır: 111
21 DHIL KADE 1437

24
GUSHT
2016
E Mërkurë

Dita 237. e vitit, Ditët e Mbetura : 129
Muaji 8., 31 Ditë, Java 34.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

N.q.s besimtari e ka qëllimin të mirë dhe ka ndjenjën e pendesës, Allahu i fal të gjitha gjynahet e tij. Ali bin Muhammed (Rrahmetullahi alejh)