Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 07 Shkurt 1434    Nëntor: 105
15 XHEMAZIJEL AHIR 1440

20
SHKURT
2019
E Mërkurë

Dita 51. e vitit, Ditët e Mbetura : 314
Muaji 2., 28 Ditë, Java 08.
Zgjatja e Dites 4 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta mbrapa.

Mësojini fëmijët tuaj të dinë më shumë se ju, se ata janë për një kohë më tej nga koha juaj. Naim Fasheri

E-mail: bilgi@namazvakti.com