Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 12 Korrik 1437    Hızır: 81
15 DHIL HIXHE 1442

25
KORRIK
2021
E Djelë

Dita 206. e vitit, Ditët e Mbetura : 159
Muaji 7., 31 Ditë, Java 29.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Merreni atë gjë që ju jepet pa e kërkuar. Ajo është rrisku i dërguar nga Allahu. Hadithi sherif