Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 10 Korrik 1435    Hızır: 79
20 DHIL KADE 1440

23
KORRIK
2019
E Martë

Dita 204. e vitit, Ditët e Mbetura : 161
Muaji 7., 31 Ditë, Java 30.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Vendi çlirohet me dashuri, kurse i madh bëhet me punë. Gete