Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 13 Maj 1436    Hızır: 21
3 SHEVVAL 1441

26
MAJ
2020
E Martë

Dita 147. e vitit, Ditët e Mbetura : 219
Muaji 5., 31 Ditë, Java 22.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Mus­li­ma­ni ësh­të vël­la i mus­li­ma­nit. Nuk i bën keq atij, nuk e lë atë pa ndih­më, nuk e sheh vël­la­in e tij me përç­mim si diç­ka e pav­le­rë. Hadithi sherif

SOT ESHTE DITA E TRETE E BAJRAMIT TE MADH