Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 07 Maj 1435    Hızır: 15
15 RAMAZAN 1440

20
MAJ
2019
E Hënë

KOHET E AGJERIMIT
Dita 140. e vitit, Ditët e Mbetura : 225
Muaji 5., 31 Ditë, Java 21.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Njeriu është zotërues i fjalës që nuk e ka folur dhe i dënuari (robi) i fjalës që ka thënë. Hazreti Ali (Radijallahu anh)

http://www.namazvakti.com