Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 13 Май 1436    Хъзър: 21
3 ШЕВВАЛ 1441

26
МАЙ
2020
Вторник

147 ден от началото на годината, Оставащи дни : 219
5. Месец, 31 Ден, 22. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Очите да се пазят от гледане на непозволените неща и от виждане на недостатъците на хората. Баязид-и Бистами (рахметуллахи алейх)


ТРЕТИ ДЕН НА РАМАЗАН БАЙРЯМ