Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 31 Тешрин-и еввел 1434    Касъм: 6
5 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1440

13
НОЕМВРИ
2018
Вторник

317 ден от началото на годината, Оставащи дни : 48
11. Месец, 30 Ден, 46. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Не може да се спаси неизбралият добри приятели.

Хюсеин Хилми Ъшък (рахметуллахи алейх)