Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 27 Март 1436    Касъм: 154
16 ШАБАН 1441

9
АПРИЛ
2020
Четвъртък

44 езика Имсакие(месечен календар)
100 ден от началото на годината, Оставащи дни : 266
4. Месец, 30 Ден, 15. Седмица
Денят нараства с 4 минута - Часа Езани 2 преместете с минута назад.

Вярващ (мюслиманин), който върши грях, не става неверник. Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)