Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 07 Май 1435    Хъзър: 15
15 РАМАЗАН 1440

20
МАЙ
2019
Понеделник

ИМСАКИЙЕ
140 ден от началото на годината, Оставащи дни : 225
5. Месец, 31 Ден, 21. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Когато дойде месец Рамазан отварят се дженнетските врати и се затварят джехеннемските врати, а шейтаните се връзват. (Хадис-и шериф)