Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 10 Юли 1435    Хъзър: 79
20 ЗИЛ-КА'ДЕ 1440

23
ЮЛИ
2019
Вторник

204 ден от началото на годината, Оставащи дни : 161
7. Месец, 31 Ден, 30. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Меляикетата на милостта стоят далеч от пиян човек. (Хадис-и шериф)