Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 11 Септември 1433    Хъзър: 142
4 МУХАРРЕМ 1439

24
СЕПТЕМВРИ
2017
Неделя

267 ден от началото на годината, Оставащи дни : 98
9. Месец, 30 Ден, 38. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Търпението е Дженнетско съкровище. (Хадис-и шериф)