Untitled Document

Хиджри Шемси: 1401    Руми: 19 Март 1439    Касъм: 145
10 РАМАЗАН 1444

1
АПРИЛ
2023
Събота

44 езика Имсакие(месечен календар)
91 ден от началото на годината, Оставащи дни : 274
4. Месец, 30 Ден, 13. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Който говее през месец Рамазан със знание, че оруджа е фарз и очакване на награда от Аллаху теаля, на него се опрощават греховете.

Хадис-и шериф