Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 08 Тешрин-и сани 1433    Касъм: 14
2 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1439

21
НОЕМВРИ
2017
Вторник

325 ден от началото на годината, Оставащи дни : 40
11. Месец, 30 Ден, 47. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Сърцето е като гъба. Попива всичко добро и лошо, намиращо се около него. Сеййид Абдулхаким Арваси (рахметуллахи алейх)