Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 03 Юли 1434    Хъзър: 72
3 ЗИЛ-КА'ДЕ 1439

16
ЮЛИ
2018
Понеделник

197 ден от началото на годината, Оставащи дни : 168
7. Месец, 31 Ден, 29. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Лицето на онзи, който върши прелюбодеяние, ще гори в Джехеннема! (Хадис-и шериф)