Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 06 Март 1435    Касъм: 132
12 РЕДЖЕБ 1440

19
МАРТ
2019
Вторник

ИМСАКИЙЕ
78 ден от началото на годината, Оставащи дни : 287
3. Месец, 31 Ден, 12. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Най-голямото бедствие е да се прекарва време с безпо¬лезни неща. (Хадис-и шериф)