Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 06 Септември 1435    Хъзър: 137
20 МУХАРРЕМ 1441

19
СЕПТЕМВРИ
2019
Четвъртък

262 ден от началото на годината, Оставащи дни : 103
9. Месец, 30 Ден, 38. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Учете наука! Ученето на наука е ибадет. На учещия наука и на научаващите другите, се дава наградата на шехидите (мъчениците). (Хадис-и шериф)