Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 06 Юни 1440    Хъзър: 45
13 ЗИЛ-ХИДЖЕ 1445

19
ЮНИ
2024
Сряда

171 ден от началото на годината, Оставащи дни : 195
6. Месец, 30 Ден, 25. Седмица
Денят нараства с 0 минута - Днес часа езани не се сверява.

Онзи, който има възможност, но не коли курбан, да не идва в местата, където кланяме намаз. Хадис-и шериф

ЧЕТВЪРТИ ДЕН НА КУРБАН БАЙРАМ