Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 16 Канун-и сани 1435    Касъм: 83
4 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1441

29
ЯНУАРИ
2020
Сряда

29 ден от началото на годината, Оставащи дни : 337
1. Месец, 31 Ден, 05. Седмица
Денят нараства с 1 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Езикът е огледало на сърцето, сърцето на душата, а душата на същността на човек. Хазрети Хюсейн (радияллаху анх)