Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 21 Тешрин-и сани 1436    Касъм: 27
19 РЕБИ'УЛ-АХИР 1442

4
ДЕКЕМВРИ
2020
Джума Петък

339 ден от началото на годината, Оставащи дни : 27
12. Месец, 31 Ден, 49. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Най-лошите пет неща за един човек са: неверие, високомерие, неблагодарност, лош нрав и скъперничество. Локман Хаким (рахметуллахи алейх)