Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 05 Тешрин-и сани 1435    Касъм: 11
21 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1441

18
НОЕМВРИ
2019
Понеделник

322 ден от началото на годината, Оставащи дни : 43
11. Месец, 30 Ден, 47. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Любовта превъзпитава нефса (егото), украсява характера. Любовта е огън в сърцето и той не оставя нищо в него освен Аллаху теаля.  Ибрахим Хаккъ Ерзуруми (рахметуллахи алейх)