Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 23 Февруари 1436    Касъм: 121
24 РЕДЖЕБ 1442

8
МАРТ
2021
Понеделник

67 ден от началото на годината, Оставащи дни : 298
3. Месец, 31 Ден, 10. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Признак за невежество е възгордяване с притежавани религиозни знания. М. Хадими (рахметуллахи алейх)