Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 26 Юли 1436    Хъзър: 95
18 ЗИЛ-ХИДЖЕ 1441

8
АВГУСТ
2020
Събота

221 ден от началото на годината, Оставащи дни : 145
8. Месец, 31 Ден, 32. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

В сърцето на добрия има добри мисли, а в сърцето на лошия - лоши. Ибн-и Хиббан (рахметуллахи алейх)