Untitled Document

Хиджри Шемси: 1401    Руми: 26 Тешрин-и сани 1438    Касъм: 32
15 ДЖЕМАЗИЛ-ЕВВЕЛ 1444

9
ДЕКЕМВРИ
2022
Джума Петък

343 ден от началото на годината, Оставащи дни : 22
12. Месец, 31 Ден, 49. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Притежаващият красива нравственост ще се сдобие със земно и ахиретско щастие. (Хадис-и шериф)