Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 21 Sentyabr 1439    Hızır: 152
19 Rәbi'ül-әvvәl 1445

4
Oktyabr
2023
Çәrşәnbә

İlin 277. Günü, Qalan gün : 88
10. Ay, 31 Gün, 40. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

“Kim dostunu tövbə etdiyi bir günahdan dolayı ayıblayarsa, o kimsə, eyni günaha mübtəla olmadan ölməz.” (Hədisi-şərif)

Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad edilmişdir (2020). 38 müsəlman dövləti Əfqanıstandan sovet qoşunlarının çıxarılması üçün BMT-yə müraciət etmişdir (1980). İstanbul–Paris dəmir yol xətti açılmışdır (1883).