Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 08 Teşrîn-i Evvel 1435    Hızır: 169
22 Sәfәr 1441

21
Oktyabr
2019
Bazar Ertәsi
deneme

İlin 294. Günü, Qalan gün : 71
10. Ay, 31 Gün, 43. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Allahu təala dünyada etdiyi yaxşılığına görə mükafatlandırdığı qulunu axirətdə də  mükafatlandırır. (Hədisi-şərif)


Amerikalı Tomas Edison ilk elektrovozu ixtira etmişdir (1879).