Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 12 Aprel 1440    Kasım: 170
16 Şәvval 1445

25
Aprel
2024
Cümә axşamı

İlin 116. Günü, Qalan gün : 250
4. Ay, 30 Gün, 17. Hafta
Günün Uzanması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Peyğəmbərləri zikr etmək ibadətdir. Salehləri zikr etmək günahlara kəffarədir. Ölümü zikr etmək sədəqə vermək kimidir. Qəbri zikr etmək sizi Cənnətə yaxınlaşdırar. Hədisi-şərif

Daniel Defonun məşhur əsəri “Robinzon Kruzo” nümayiş olundu. (1719)