Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 08 Teşrîn-i Sânî 1433    Kasım: 14
2 Rәbi'ül-әvvәl 1439

21
Noyabr
2017
Çәrşәnbә axşamı

İlin 325. Günü, Qalan gün : 40
11. Ay, 30 Gün, 47. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Məşhur olmaq sevdası ilə yanıb alışana doğruluq nəsib olmaz. İbrahim ibn Ədhəm (rahmətullahi aleyh)


Dünya Televiziya GünüÜmumdünya salam günü.