Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 30 Teşrîn-i Sânî 1435    Kasım: 36
16 Rәbi'ül-Axir 1441

13
Dekabr
2019
Cümә

İlin 347. Günü, Qalan gün : 18
12. Ay, 31 Gün, 50. Hafta
Günün Qısalması 1 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Allahu təala ibadətə düşkün gənc üçün belə buyurur: “Quluma baxın! Mənim razılığım üçün nəfsani istəklərini tərk etmişdir.” (Hədisi-şərif)


Bütün şəhərlərin namaz vaxtlarını www.namazvakti.com ünvanından əldə edə bilərsiniz.