Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 21 Teşrîn-i Sânî 1436    Kasım: 27
19 Rәbi'ül-Axir 1442

4
Dekabr
2020
Cümә

İlin 339. Günü, Qalan gün : 27
12. Ay, 31 Gün, 49. Hafta
Günün Qısalması 1 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Ödəmək niyyətilə borc alana, borcunu ödəyə bilməsi üçün mələklər dua edərlər. (Hədisi-şərif)


Yuqoslaviya Federativ Respublikası qurulmuşdur (1945) - Azadlıq qəzeti nəşrə başlamışdır. (1988)