Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 23 Fevral 1436    Kasım: 121
24 Rәcәb 1442

8
Mart
2021
Bazar Ertәsi

İlin 67. Günü, Qalan gün : 298
3. Ay, 31 Gün, 10. Hafta
Günün Uzanması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Dünya malına və vəzifəsinə qovuşmaq üçün çalışıb, ani tərk edənlərdən ibrət almaq lazımdır. İmamı Rəbbani (rahmətullahi aleyh)

İslam Alimi Hüseyn Hilmi İşıq Əfəndinin dünyaya gəlməsi (1911). Beynəlxalq qadınlar günü.