Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 08 Kânûn-i Sânî 1434    Kasım: 75
15 CEMÂZİL-EVVEL 1440

21
OCAK
2019
Pazartesi

Yılın 21. günü, Kalan Gün : 344
1. Ay, 31 Gün, 04. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

AY TUTULMASI: Bugün 06:33 -10:49 arasında Tam Ay tutulması gelecek ve Türkiye’den Ay tutulmuş olarak batacaktır.


Sultan III. Mustafa Hân’ın vefâtı (1774) - Piyâle (1578) ve Gâzi A. Muhtar Paşaların (1919) vefâtları

 Featured Image 01