Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1401    Rûmî: 19 Mart 1439    Kasım: 145
10 RAMEZÂN 1444

1
NİSAN
2023
Cumartesi

44 LİSÂNDA İMSÂKİYE
Yılın 91. günü, Kalan Gün : 274
4. Ay, 30 Gün, 13. Hafta
Gündüzün uzaması 3 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Ya göründüğün gibi ol; yahut olduğun gibi görün! Ebû Bekir Kettânî “Rahmetullahi aleyh”

Kanserle Savaş Haftası - Varşova Paktı feshedildi (1991)- Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun vefâtı (1978)


Featured Image 01