Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۰۷ مایس ۱۴۳۵ خضر: ۱۵
۱۵ رمضان ۱۴۴۰

۲۰ می (مه) سال ۲۰۱۹ میلادی
۳۰
ثور
اردیبهشت
۱۳۹۸
دوشنبه

كسی كه از نظر رتبه و مقام نصیحت پایین تر از خود را قبول كند علامت آنست كه او صاحب یک درجه ای از درجات بالا میباشد.

(بقا بن باتو رحمة لله تعالی علیه)

روز جهانی ایتام (یتم ها) - مهاجرت چركزها از قفقاز به آنادولو ۱۸۶۴ م.

شهادت سلطان گنج عثمان خان ۱۶۲۲ میلادی