Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۶ رومی: ۰۸ تشرین ثانی ۱۴۳۳ قاسم: ۱۴
۲ ربیع الاول ۱۴۳۹

۲۱ نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی
۳۰
عقرب
آبان
۱۳۹۶
سه شنبه
۳۲۵ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۴۰
۱۱.ماه٬ ۳۰. روز٬ ۴۷. هفته

ای انسان! این روزها خواهند آمد و خواهند رفت و خیلی از آنها گذشت پس تا حد ممكن ارزش روزهای مانده را بدان.

 (سفیان ثوری رحمة الله تعالی علیه)

روز جهانی تلویزیون