Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۹ رومی: ۲۳ شوباط ۱۴۳۶ قاسم: ۱۲۱
۲۴ رجب ۱۴۴۲

۸ مارچ (مارس) سال ۲۰۲۱ میلادی
۱۸
حوت
اسفند
۱۳۹۹
دوشنبه

چیزهایی را كه در راه برای انسانها ناراحتی بوجود می آورد بردار! زیرا این برای تو صدقه است.

(حدیث شریف)

وفات یلدرم بایزید خان ۱۴۰۳ میلادی

روز جهانی زن – هفته علم و تكنولوژی