Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۶ رومی: ۱۱ ایلول ۱۴۳۳ خضر: ۱۴۲
۴ محرم ۱۴۳۹

۲۴ سپتمبر (سپتامبر) سال ۲۰۱۷ میلادی
۲
میزان
مهر
۱۳۹۶
یکشنبه
۲۶۷ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۹۸
۹.ماه٬ ۳۰. روز٬ ۳۸. هفته

احترام گذاشتن به سالخوردگان نشانه تعظیم به خداوند متعال است.

(حدیث شریف)