Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۱ رومی: ۱۹ مارت ۱۴۳۹ قاسم: ۱۴۵
۱۰ رمضان ۱۴۴۴

۱ اپریل (آوریل) سال ۲۰۲۳ میلادی
۱۲
حمل
فروردین
۱۴۰۲
شنبه

یاری كرده نشوید و روزی داده نشوید مگر از بركت ضعیفان كه در میان شما اند.

(حدیث شریف)

هفته مبارزه با سرطان