Untitled Document

Хижри Шамси: 1401    Руми: 26 Ташрин-и Сани 1438    Касым: 32
15 ЖАМАЗИЛЬ-АВВАЛЬ 1444

9
ДЕКАБРЬ
2022
Жума

Жылдын 343. күнү, Калган Күн : 22
12. Ай, 31 Күн, 49. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 1мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Өмүрүндө бир жолу Аллахты эстеген же Андан корккон мусулман Жаханнамдан чыгат. Хадиси шариф

Кудус (Иерусалим) англичандардын баскынчылыгына учурады. (1917-ж.)