Untitled Document

Хижри Шамси: 1397    Руми: 11 Февраль 1434    Касым: 109
19 ЖАМАЗИЛЬ-АХЫР 1440

24
ФЕВРАЛЬ
2019
Жекшемби

Жылдын 55. күнү, Калган Күн : 310
2. Ай, 28 Күн, 08. Апта
Күндүздүн узаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.

Мусулмандардын жакшысы – адамдарга көмөктөшкөнү жана пайдалуу болгону. Хазрети Али (Радыйаллаху анх)


Атактуу саякатчы жана тарыхчы Ибн Баттута кайтыш болду. (1369-ж.)