Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 21 Ташрин-и Сани 1436    Касым: 27
19 РАБИУЛЬ-АХЫР 1442

4
ДЕКАБРЬ
2020
Жума

Жылдын 339. күнү, Калган Күн : 27
12. Ай, 31 Күн, 49. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 1мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Дин боордошун кыйынчылыктан куткарган адамга нафил ажылык менен умранын сообу жазылат. Хадиси шариф


“Манас” эпосунун күнү. (2015-ж.)