Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 30 Ташрин-и Сани 1435    Касым: 36
16 РАБИУЛЬ-АХЫР 1441

13
ДЕКАБРЬ
2019
Жума

Жылдын 347. күнү, Калган Күн : 18
12. Ай, 31 Күн, 50. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 1мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Амалыңардын бошко кетпөөсү үчүн ибадаттарыңарга рия аралаштырбагыла. Хадиси шариф


Деңизчи Абель Тасман тарабынан Жаңы Зеландия аралы ачылды. (1642-ж.)