Untitled Document

Хижри Шамси: 1397    Руми: 12 Август 1435    Хызыр: 112
24 ЗИЛЬ-ХИЖЖА 1440

25
АВГУСТ
2019
Жекшемби

Жылдын 237. күнү, Калган Күн : 128
8. Ай, 31 Күн, 34. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 3мүнөт - Азани саат 2 мүнөт алдыга алынат.

Жамандык кылганыңда артынан дароо жакшылык кыл, анткени, жакшылыктар жамандыкты жок кылат. Хадиси шариф


Римде 17-жайкы Олимпиада оюндары старт алган. (1960-ж.)