Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 23 Февраль 1436    Касым: 121
24 РАЖАБ 1442

8
МАРТ
2021
Дүйшөмбү

Жылдын 67. күнү, Калган Күн : 298
3. Ай, 31 Күн, 10. Апта
Күндүздүн узаруусу 3мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.

Кедейлик – жагдайына шүгүр кылып, эч кимге даттанбоо, муктаждыгын жашыруу деген сөз. Ибрахим Хаввас (Рахметуллахи алейх)

Йылдырым Баязид хан кайтыш болду. (1403-ж.) Эларадык Аялдар Күнү.