Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 08 Ташрин-и Авваль 1435    Хызыр: 169
22 САФАР 1441

21
ОКТЯБРЬ
2019
Дүйшөмбү
deneme

Жылдын 294. күнү, Калган Күн : 71
10. Ай, 31 Күн, 43. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Кошуналарды сыйлап-урматтоо – эне-атаны урматтоо менен бирдей. Хадиси шариф


Кыргыз Эл акыны Жалил Садыков кайтыш болгон. (2010-ж.)