Untitled Document

Хижри Шамси: 1402    Руми: 21 Сентябрь 1439    Хызыр: 152
19 РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ 1445

4
ОКТЯБРЬ
2023
Шаршемби

Жылдын 277. күнү, Калган Күн : 88
10. Ай, 31 Күн, 40. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Баланын жыты – Бейиштин жыты. Табарани

Имам Суюти хазреттери дүнүйөгө келди. (1445-ж.)