Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 27 Март 1436    Касым: 154
16 ШАБАН 1441

9
АПРЕЛЬ
2020
Бейшемби

44 тилде ОРОЗО КАЛЕНДАРЫ
Жылдын 100. күнү, Калган Күн : 266
4. Ай, 30 Күн, 15. Апта
Күндүздүн узаруусу 4мүнөт - Азани саат 2 мүнөт артка алынат.

Айткандарыма өкүндүм, бирок, сүйлөбөгөнүм үчүн өкүнбөдүм. Хазрети Лукман Хаким


Архитектор Мимар Синан кайтыш болду. (1588-ж.) - Улуу кол башчы Амир Темир дүнүйөгө келди. (1336-ж.)