Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 16 Канун-и Сани 1435    Касым: 83
4 ЖАМАЗИЛЬ-АХЫР 1441

29
ЯНВАРЬ
2020
Шаршемби

Жылдын 29. күнү, Калган Күн : 337
1. Ай, 31 Күн, 05. Апта
Күндүздүн узаруусу 1мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.

Эсепке тартыла тургандыгын билип туруп харам дүнүйөлүк жыйнаган адамга таң каламын. Хазрети Осман (Радыйаллаху анх)


Англияда алгачкы ирет жуунуп-чайкана турчу бөлмөсү бар конок үй пайда болду. (1927-ж.)