Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 12 Gusht 1435    Hızır: 112
24 DHIL HIXHE 1440

25
GUSHT
2019
E Djelë

Dita 237. e vitit, Ditët e Mbetura : 128
Muaji 8., 31 Ditë, Java 34.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Nga ummeti im do të vijë një njeri me emrin Ebu Hanife. Në ditën e kijametit ky do të jetë ndriçimi i ummetit tim. Hadithi sherif