Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 06 Mars 1434    Nëntor: 132
1 REXHEP 1439

19
MARS
2018
E Hënë

Dita 78. e vitit, Ditët e Mbetura : 287
Muaji 3., 31 Ditë, Java 12.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Varfëria, është të falenderosh për gjendjen në të cilën ndodhesh dhe ti fshehësh nevojat pa iu ankuar njeriu.
Ibrahim Havas
(Rrahmetullahi alejh)