Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 01 Dhjetor 1434    Nëntor: 37
7 REBIUL AHIR 1440

14
DHJETOR
2018
E Xhuma

Dita 348. e vitit, Ditët e Mbetura : 17
Muaji 12., 31 Ditë, Java 50.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Kurrë një popull nuk mund të rritët në vete pa shkolla dhe pa mësim. İsmail Qemalı