Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 12 Maj 1434    Hızır: 20
10 RAMAZAN 1439

25
MAJ
2018
E Xhuma

KOHET E AGJERIMIT
Dita 145. e vitit, Ditët e Mbetura : 220
Muaji 5., 31 Ditë, Java 21.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Mençuria është e mira më e madhe, është nderi më i madh i kësaj bote dhe i ahiretit.
Hazreti Ali
(Radijallahu anh)