Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 30 Nëntor 1435    Nëntor: 36
16 REBIUL AHIR 1441

13
DHJETOR
2019
E Xhuma

Dita 347. e vitit, Ditët e Mbetura : 18
Muaji 12., 31 Ditë, Java 50.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Personi besimtar mund të bëj shumë gabime. Por, nuk tradhëton dhe nuk gënjen. Hadithi sherif