Untitled Document

Һиҗри Шәмси: 1399    Руми: 21 Ноябрь 1436    Ноябрь: 27
19 Рабигыль-ахир 1442

4
Декабрь
2020
Җомга

Елның 339.көне, Калган көн : 27
12. Ай, 31 көн, 49. Атна
Көн кыскаруы 1 минут - Бүген әзани сәгать көйләнмәс.

Дөнья ун бүлек булса, тугызы – тынычлык саклаудыр. Хәзрәте Гомәр


Кичә Халыкара гарипләр көне булды