Untitled Document

Һиҗри Шәмси: 1398    Руми: 30 Ноябрь 1435    Ноябрь: 36
16 Рабигыль-ахир 1441

13
Декабрь
2019
Җомга

Елның 347.көне, Калган көн : 18
12. Ай, 31 көн, 50. Атна
Көн кыскаруы 1 минут - Бүген әзани сәгать көйләнмәс.

Шөбһәле әйберләрдән ерак бул, шик-шөбһәсез әйберләргә юнәл. Хәдис шәриф

Кара диңгез флоты көне