Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 01 Prill 1435    Nëntor: 158
9 SHABAN 1440

14
PRILL
2019
E Djelë

Dita 104. e vitit, Ditët e Mbetura : 261
Muaji 4., 30 Ditë, Java 15.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

N.q.s dëshiron që të të ecin punët mbarë, mos vepro sipas mendjes tënde. Këshillohu me më të mençurit. Feriduddin Atar (Rrahmetullahi alejh)

http://www.turktakvim.com