Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 29 Maj 1435    Hızır: 37
8 SHEVVAL 1440

11
QERSHOR
2019
E Martë

Dita 162. e vitit, Ditët e Mbetura : 203
Muaji 6., 30 Ditë, Java 24.
-

Allahu mallin e kësaj bote ua ka dhënë edhe miqve edhe armiqve, ndërsa edukatën e mirë ua ka dhënë vetëm atyre që i do. Hadithi sherif

http://www.namazvakti.com