Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 25 Shtator 1435    Hızır: 156
9 SAFER 1441

8
TETOR
2019
E Martë

Dita 281. e vitit, Ditët e Mbetura : 84
Muaji 10., 31 Ditë, Java 41.
-

Besimin më të lart prej jush e ka ai i cili posedon moralin e mirë. Hadithi sherif