Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 02 Janar 1435    Nëntor: 69
20 XHEMAZIJEL EVVEL 1441

15
JANAR
2020
E Mërkurë

Dita 15. e vitit, Ditët e Mbetura : 351
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Fja­la pas kra­hë­ve i djeg se­va­pet dhe vep­rat e mi­ra ash­tu si i djeg zjar­ri dru­të e tha­ta. Hadithi sherif