Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 18 Tetor 1436    Hızır: 179
14 REBIUL EVVEL 1442

31
TETOR
2020
E Shtunë

Dita 305. e vitit, Ditët e Mbetura : 61
Muaji 10., 31 Ditë, Java 44.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Kush e shikon me mëshirë në fëtyrën e nënës dhe babas, i jipet shpërblimi si Haxhxhi i pranuar. Hadithi sherif