Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 10 Janar 1436    Nëntor: 77
10 XHEMAZIJEL AHIR 1442

23
JANAR
2021
E Shtunë

Dita 23. e vitit, Ditët e Mbetura : 342
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Gjëja që e pëlqen më shumë Allahu pas farzeve është të gëzosh besimtarët. Hadithi sherif