Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 12 Janar 1436    Nëntor: 79
12 XHEMAZIJEL AHIR 1442

25
JANAR
2021
E Hënë

Dita 25. e vitit, Ditët e Mbetura : 340
Muaji 1., 31 Ditë, Java 04.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ka shumë njerëz që hajnë dhe veshin haram. Pastaj ngrejnë duart e bëjnë dua. Si të pranohet kjo dua?! Hadithi sherif