Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 22 Shkurt 1436    Nëntor: 120
23 REXHEP 1442

7
MARS
2021
E Djelë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 66. e vitit, Ditët e Mbetura : 299
Muaji 3., 31 Ditë, Java 09.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Kjo botë në krahasim me Xhennetin është si burg ndërsa në krahasim me Xhehennemin është si Xhennet. Hadithi sherif