Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 13 Prill 1440    Nëntor: 171
17 SHEVVAL 1445

26
PRILL
2024
E Xhuma

Dita 117. e vitit, Ditët e Mbetura : 249
Muaji 4., 30 Ditë, Java 17.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Nëse dëshiron që të dojë Allahu, merr pjesë në zgjidhjen e problemeve të njerëzve. Ebu Hasan Shazili (Rrahmetullahi alejh)