Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 06 Maj 1440    Hızır: 14
11 DHIL KADE 1445

19
MAJ
2024
E Djelë

Dita 140. e vitit, Ditët e Mbetura : 226
Muaji 5., 31 Ditë, Java 20.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ndaj fqiut duhet pasur rrespekt sikur ndaj nënës. Hadithi sherif