Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 28 Maj 1440    Hızır: 36
4 DHIL HIXHE 1445

10
QERSHOR
2024
E Hënë

Dita 162. e vitit, Ditët e Mbetura : 204
Muaji 6., 30 Ditë, Java 24.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Për Allahun nuk ka para më të dashur se paraja që paguhet për të blerë kafshën që do të bëhet kurban në ditën e Bajramit. Hadithi sherif