Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 30 Maj 1440    Hızır: 38
6 DHIL HIXHE 1445

12
QERSHOR
2024
E Mërkurë

Dita 164. e vitit, Ditët e Mbetura : 202
Muaji 6., 30 Ditë, Java 24.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

N.q.s një musliman agjëron ditën tervije dhe nuk gënjen, patjetër që Allahu e fut atë në Xhennet. Hadithi sherif