Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 07 Janar 1434    Nëntor: 74
14 XHEMAZIJEL EVVEL 1440

20
JANAR
2019
E Djelë

Dita 20. e vitit, Ditët e Mbetura : 345
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

N.q.s dëshiron të të zbutet zemra, fërko kokën e jetimit, ushqe të pafuqishmin. Hadithi sherif


E-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com