Untitled Document

CILI ESHTE ME I LARTE

 
Një musliman po debatonte me një të krishterë. I nderuari Abdulkadir Gejlani që po kalonte aty pranë i pyeti:
- Përse po debatoni?
- Të dy pretendojmë se pejgamberi i fesë së vet është më i lartë se pejgamberi tjetër.
I nderuari Abdulkadir Gejlani e pyeti të krishterin.
- Si mund ta vërtetosh që Isai alejhis-selam është më i lartë se pejgamberi jonë?
- Ai ngjallte të vdekurit.
- Unë nuk jam pejgamber. Por n.q.s me lejen e allahut arrij të ngjall një të vdëkur a do t’i besosh pejgamberit tonë?
- Patjetër që i besoj.
- Shkjomë tek varreza atje tej dhe zgjidh cilin varr të dëshirosh!
I krishteri zgjodhi një varr të shkatërruar fare. I nderuari Abdulkadir Gejlani e pyeti:
- Çfarë thoshte pejgamberi juaj për të ngjallur të vdekurit?
- Thoshte “Kum bi idhnil-lah!” (Me lejen e Allahut ngrihu!)...
Kur i nderuari Abdulkadir Gejlani i’u drejtua varrith dhe tha “Kum bi idhnil-lah!”, varri u hap dhe i vdekuri u ngrit.
I krishteri sapo e pa këtë mrekulli e pranoi se pejgamberi jonë është më i larti dhe menjëherë u bë musliman.