Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 03 Prill 1435    Nëntor: 160
11 SHABAN 1440

16
PRILL
2019
E Martë

Dita 106. e vitit, Ditët e Mbetura : 259
Muaji 4., 30 Ditë, Java 16.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Dashje pa dashje të gjitha organet e atij që ushqehet me haram veprojnë gjynahe. Ndërsa ai që ushqehet me hallall bën ibadete. Abdullah Tuteri (Rrahmetullahi alejh)


http://www.namazvakti.com