Untitled Document

SOT ËSHTË BAJRAM


Bajrami nuk është festa e mbarimit të Ramazanit, por ne e festojmë, për arsye se na janë falur gabimet dhe kemi fituar sevape dhe të mira të shumta. Në hadith thuhet:
“Kur mblidhen muslimanët në xhami në mëngjesin e Bajramit, Allahu xh.sh. i pyet engjujt; “Çka është shpërblimi i atij që e bënë dhe e plotëson punënë e vet?” Melajqet përgjigjen; “T’i ipet paga.” Edhe Allahu xh.sh.tha; “Ju të jini dëshmitarë që, si shpërblim i agjërimit në muajin e Ramazanit si dhe të namazeve, e Kam dhënë pëlqimin dhe faljen T’ime. O robt e Mi, sot kërkoni nga Unë, për Hakkun (drejtësinë) e  dinjitetit dhe madhështisë Sime që, dëshirat  e juaja do t’ua jap.”
Pejgamber a.s.; “Allahu xh.sh. i fal(mëkatet) ata të cilët agjërojnë ditën e fundit të Ramazanit.”kur urdhëroi, Es’habu Kiram-i; “Ja Resulullah, a është nata e Kadrit atë natë?” e pyetën. Pejgamberi urdhëroi; “a nuk e dini që, atij i cili punon, i jipet shpërblimi në ditën e fundit.”
Muslimani i cili e di këtë shpërblim, si nuk gëzohet dhe nuk bën Bajram? Në ditët e Bajramit duhet të jemi të gëzuar. Hz.Aliu thotë; “Bajrami është për ata të cilëve sot, u është pranuar agjërimi, ata që e kanë parë shpërblimin e veprës së bërë, dhe mëkatet e të cilëve u është falur.” 
I dërguari i Allahut xh.sh. në një hadith thotë:
“Allahu xh.sh. në muajin Ramazan përveç katër grupeve të njerëzve, i fal mëkatet e të gjithëve. Dhe këta janë; ata të cilët vazhdojnë të pijnë alkool, që janë kundër nënës dhe babait, ata që e braktisin vizitën e akrabave, dhe ata që e ndërpresin shpresën për të qenë mu’min.” (nëse këta pendohen, Allahu xh.sh ua fal mëkatet.)
Sa fatëbardh janë ata  të cilët agjërojnë dhe mbrohen nga mëkatet.... këta, bajramin e vërtetë do ta bëjnë në ahiret.