Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 06 Nëntor 1439    Nëntor: 12
6 XHEMAZIJEL EVVEL 1445

19
NENTOR
2023
E Djelë

Dita 323. e vitit, Ditët e Mbetura : 42
Muaji 11., 30 Ditë, Java 46.
-

Mos merr shumë borxh, që të jesh i lirë. Mos bëj shumë gjynahe, që të kesh jë vdekje të lehtë. Hadithi sherif