Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 07 Nëntor 1439    Nëntor: 13
7 XHEMAZIJEL EVVEL 1445

20
NENTOR
2023
E Hënë

Dita 324. e vitit, Ditët e Mbetura : 41
Muaji 11., 30 Ditë, Java 47.
-

Besimtari flet pak dhe vepron shumë, ndërsa munafiku flet shumë dhe punon pak. Evzai (Rrahmetullahi alejh)