Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 08 Nëntor 1439    Nëntor: 14
8 XHEMAZIJEL EVVEL 1445

21
NENTOR
2023
E Martë

Dita 325. e vitit, Ditët e Mbetura : 40
Muaji 11., 30 Ditë, Java 47.
-

Besimtari nuk ngopet dot duke dëgjuar dituri, fjalë të bukura dhe me vlerë, deri sa të futet në Xhennet. Hadithi sherif