Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 09 Nëntor 1439    Nëntor: 15
9 XHEMAZIJEL EVVEL 1445

22
NENTOR
2023
E Mërkurë

Dita 326. e vitit, Ditët e Mbetura : 39
Muaji 11., 30 Ditë, Java 47.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Kreu i të gjitha lumturive, është një jetë e gjatë e kaluar në rrugë të Allahut. Hadithi sherif