Untitled Document

KATER GJERA QE DUHEN PATUR PARASYSH NE SHITBLERJE


Ai që nuk i di rregullat e shitblerjes, bie në haram. Dhe as që nuk e kupton që ka rënë në haram. Ngaqë nuk e di që veprimet e tij janë kundër rregullave të fesë, nuk e quan të nevojshme te pyesë dhe të mësojë. Prandaj çdo njeri duhet t'i dijë mirë rregullat e shitblerjes. Gjatë shitblerjes duhet t'i kushtojmë rëndësi këtyre 4 gjërave:
1 - Malli nuk duhet shitur me një çmim shumë më të lartë sesa vlera e tij. Sepse në këtë mënyrë edhe gënjen edhe i bën keq të tjerëve. Gjatë shitblerjes nuk duhet të bësh be edhe në qoftëse je duke thënë të vërtetën. Të përmendësh emrin e Allahut ne shitblerje tregon mungesë respekti ndaj Tij.
2 - Nuk duhen fshehur të metat e mallit nga blerësit, malli duhet të tregohet ashtu siç është. Të fshehësh të metat e mallit dhe të tregosh vetëm anët e mira të tij është mashtrim. Në çdo lloj zanati është farz të mos bësh hile. Të bësh punë të keqe dhe ta fshehësh këtë është haram.
3 - Nuk duhet bërë hile në peshë, peshimi duhet të bëhet i saktë. Allahu teala në suren Mutafifin thotë ( Do t'i bëj mundime të rënda atyre që kur japin, peshojnë mangut, dhe kur marrin, peshojnë tepër.)
4 - Nuk duhet bërë hile në çmimet e mallit. T'i shesësh mall me çmim të lartë atyre që nuk e dine pazarin eshte haram. Nuk duhet blerë mall as nga ai tregtar që e shet mallin lirë ngaqe është fillestar dhe i papërvojë. Në shitblerje nuk duhet t'i bëjmë të tjerëve atë që nuk dëshirojmë që të tjerët të na e bëjnë ne. Të gjithë duhet të mundohemi që të mos mashtrohemi kur të blejmë diçka. Kur shitësi mundohet të mos i mashtrojë të tjerët kur u shet atyre diçka, shpëton nga e keqja.