Untitled Document

THEMELET E KRİSHTERİMİT (2)


Paulosi i cili ishte shkolluar me filozofinë greke, ishte shok i ngushtë i ndihmësit Barnabe. U mundua t’ia injektonte edhe atij mendimet e veta të gabuara. Por kur e pa që nuk ia arriti dot qëllimit, i doli haptazi kundër. Paulosi duke u shfaqur si besimtar dhe dijetar i fesë së drejtë futi në fe disa mendime të tij si: “İsai është i biri i Zotit” edhe thelbi i krishtërimit të sotëm vjen po nga teoria e kotë e hedhur nga Paulosi se: (Kryqëzimi i İsait kishte si qëllim shpëtimin e njerëzimit) Galileu i cili kishte studiuar librat e İslamit, zbuloi se toka rrotullohej rreth diellit. Për shkak të të dhënave të gabuara të Ungjillit u dënua me dënim të përjetshëm nga gjykata e Engizicionit dhe vdiq i verbër.
Themelet e fesë së sotme të krishtere janë:
1- Çdo fëmijë lind mëkatar.
2- Hazreti İsai është i biri i Zotit. Në disa raste është vetë Zot.
3- Allahu teala për të falur gabimet  e njerëzve sakrifikoi birin e Tij duke e kryqëzuar atë.  (vazhdon nesër)
4- Njerëzit nuk mund t’i luten dot Allahut. Këtë gjë mund ta bëjnë vetëm priftërnjtë, të cilët kanë edhe të drejtën e faljes së mëkateve.
5- Papa është pa mëkate. Çdo gjë që bën ai është e drejtë.
Për futjen përsëri në rrugë të drejtë të krishtërimit është punuar shumë dhë janë bërë reforma të ndryshme. Papa, Luteri me krijimin e fesë protestante duke u munduar të bëjë disa rregullime e prishi akoma edhe më shumë fenë e krishtere. Kisha ka vënë dorë mbi të gjithë jetën shoqërore dhe morale të popullit. (Vijon)